Forskning i virkningen af Aronia

Forskning i virkningen af Aronia

Forskning i virkningen af Aronia er noget der interessere os. I kraft af at vi begge er akademisk uddannede, har vi deltaget i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter med aroniabærret igennem årene. Formålene med projekterne har enten været:

 • Blive klogere på dyrkning af Aroniabusken
 • Hvordan vi gennem vores behandling af bærret bevarer flest mulige bioaktive stoffer.
  – Vi har især fokus på anthocyanin og chlorogensyre.

Vi var de første i Danmark, til at etablere en plantage med Aronia. Derfor har vi udført meget pionérarbejde ved at lære at dyrke buskene til bærproduktion. Vi har taget initiativ til og gennemført en lang række projekter med mange spændende aktører i den danske fødevareklynge, herunder:

 • Århus Universitet,
 • Syddansk Universitet,
 • Københavns Universitet,
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU i Lyngby),
 • Forsøgsstationen i Årslev,
 • Den teknologiske rådgivningsvirksomhed FORCE Technology,
 • ErhvervsAkademi Lillebælt (EAL),
 • Det børsnoterede bioscience selskab Chr. Hansen Ingredients.

Vi er blevet meget klogere på såvel dyrkning som produktionsprocesser i mosteriet. Vi ville ikke have opnået den succes med vore produkter, hvis vi ikke havde gennemført disse forsøg og afprøvninger. Det har også givet os et unikt netværk af eksperter, som vi trækker på, når nye udfordringer dukker op.

 

Forskning i Aronias virkning sker hele tiden og nye projekter sættes ofte igang.
Vi holder os ajour også på dette felt, men vi må desværre ikke offentliggøre forsøgs resultaterne på grund af EU’s forordning vedrørende sundheds- og ernæringsanprisninger.

Linket til forordningen må dog gerne offentliggøres, så du kan blive klogere på de fælleseuropæiske regler på fødevareområdet vedrørende anprisninger:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0432-20160914&qid=1482833846359&from=DA

Den danske vejledning til forordningen er mere simpel og kan læses ved at klikke her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179944

 

Aroniasaft i samarbejde med Århus Universitetshospital i 2018-2019

I samarbejde med Århus Universitetshospital, ISI Food Protection og Fermbiotics udvikler vi bl.a. fermenterede produkter af vores bær med henblik på at øge bl.a. optageligheden af bioaktive stoffer.
Projektet er støttet af EUs regionalfond og Future Food Innovation (Region Midtjylland).

 

 

 

Probiofa – anthocyanin og gødningsstrategi

I 2018 deltog vi også i projektet: “Probiofa”, som fortsætter arbejdet med at udvinde farvestoffer fra bl.a. Aronia trester. Vores opgave i projektet bliver at undersøge metoder, til at optimere indholdet af anthocyanin i aroniabærret gennem ændret gødskningsstrategi. Projektet gennemføres i samarbejde med SDU, AAU, Chr. Hansen Ingredients og Frederiksdal Vin og løber til 2021. Projektet er delvist støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program.