Forskningsresultater

Forskning i virkningen af aronia saft

Forskning i virkningen af Aronia foregår til stadighed og ofte publiceres nye resultater af forskernes arbejde.

Vi holder os ajour også på dette felt, men vi må desværre ikke offentliggøre forsøgsresultaterne på grund af EU’s strikse forordning vedr. sundheds- og ernæringsanprisninger.

Linket til forordningen må dog gerne offentliggøres, så du kan blive klogere på de fælleseuropæiske regler på fødevareområdet vedr anprisninger:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0432-20160914&qid=1482833846359&from=DA

Den danske vejledning til forordningen er lidt mere forståelig og kan den kan du læse ved at klikke her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179944

Vi deltager i mange forsknings- og udviklingsprojekter omkring aroniabær

I kraft af vi begge er akademisk uddannede, har vi deltaget i en række forsknings- og udviklingsprojekter med aroniabærret igennem årene. Formålene med projekterne har enten været at blive klogere på dyrkning af Aroniabusken, eller hvordan vi gennem vores behandling af bærret bevarer flest mulige bioaktive stoffer. Vi har især fokus på anthocyanin og chlorogensyre.

Vi var jo de første i Danmark, der etablerede en aroniaplantage, så vi har udført meget pionérarbejde på at lære at dyrke aroniabuske til bærproduktion. Vi har taget initiativ til og gennemført en række projekter med Århus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU i Lyngby), Forsøgsstationen i Årslev, den teknologiske rådgivningsvirksomhed FORCE Technology, ErhvervsAkademi Lillebælt (EAL), det børsnoterede bioscience selskab Chr. Hansen Ingredients, og mange andre spændende aktører i den danske f’ødevareklynge. Vi er blevet meget klogere på såvel dyrkning som produktionsprocesser i mosteriet, og vi ville ikke have opnået den succes med vore produkter, hvis vi ikke havde gennemført disse forsøg og afprøvninger. Det har også givet os et unikt netværk af eksperter, som vi trækker på, når nye udfordringer dukker op.

Nyeste projekt med vores aroniasaft i samarbejde med Århus Universitetshospital i 2018-2019

I samarbejde med Århus Universitetshospital, ISI Food Protection og Fermbiotics udvikler vi bl.a. fermenterede produkter af vores aroniabær med henblik på at øge bl.a. optageligheden af bioaktive stoffer.

Projektet er støttet af EUs regionalfond og Future Food Innovation (Region Midtjylland).

Probiofa – anthocyanin og gødningsstrategi

Tidligere i 2018 deltager vi også i projektet: “Probiofa”, som fortsætter arbejdet med at udvinde farvestoffer fra bl.a. aronia trester. Vores opgave i projektet bliver at undersøge metoder til at optimere indholdet af anthocyanin i aroniabærret gennem ændret gødskningsstrategi. Projektet gennemføres i samarbejde med SDU, AAU, Chr. Hansen Ingredients og Frederiksdal Vin og løber til 2021. Projektet er delvist støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program.

 

Forskning i virkningen af Aronia - Læs om aronia safts virkning
Friskpresset aroniajuice er ofte udgangspunktet