Forskning i virkningen af Aronia

Forskning i virkningen af Aronia er efterhånden blevet gransket i over 2000 videnskabelige artikler Verden over. Mange af dem er offentliggjort på en internationale hjemmeside, som du kan læse ved at klikke hér.

Du kan f.eks. skrive ”Aronia” eller ”Black Chokeberry” i søgefeltet.

Vi har også efterhånden deltaget i mange i projekter om Aronia herhjemme, og vi har altid gang i mindst udviklingsprojekt, hvor også danske forskningsinstitutter og/eller universitetshospitaler deltager. På den måde er vi tæt på dér hvor ny viden dannes, så vi lynhurtigt kan indarbejde den til gavn for vores slutprodukter og dermed vores kunder.

Her er eksempler på ny viden der er generet i udviklingsprojekter, og som vi efterfølgende har indarbejdet i vores Aronia fra jord til bord:

Sorter af Aronia

Screening af sorter af Aronia med henblik på at finde (og plante) den sort, som producerer det højeste indhold af anthocyanin. (Aarslev Forsøgsstation, Aarhus Universitet).

Varmebehandlings betydning for anthocyanin

Undersøgelse af varmebehandling af Aronia. Svaret var klart: Indholdsstoffet anthocyanin, tåler ikke temperaturer over 5°C, så derfor pasteuriserer vi ikke vores saft og den skal ALTID opbevares på køl ved maksimalt 5 grader. (SDU, AAU, Chr. Hansen Ingrediens).
Og ja: Det er da lidt irriterende. Man er nød til at have helt styr på at ens køleskabstemperatur er lavere end 5 grader, hvis man vil drikke vores Aronia shot. Men se på det, fra den lyse side: Dermed sikrer dog også at resten af dine kølekrævende fødevarer er optimalt opbevaret, så dit madspild minimeres.

Procesoptimering fra jord til bord

Undersøgelse af muligt tab af anthocyanin fra bærrene hænger på busken, til saften er tappet på flaskerne (Force Institute, Teknologisk Institut). Projektet udmøntede sig i en konkret tjekliste over forslag til optimering af den de enkelte procestrin, så vi i dag har langt flere antocyaniner i vores færdige saft, end vi havde tidligere.

Colaro – Stabilisering af naturlige farver

Forsøg med forskellige måder at stabilisere anthocyanin i Aronia på, som dokumenterede, at æblesyre øger holdbarheden af aktivstoffet. Så nu er æblesyre blevet en fast ingrediens i vores Aronia shots. (SKU, AAU, Chr. Hansen Ingrediens) 

Probiofa – anthocyanin og gødningsstrategi

Vores opgave i det store projekt er at undersøge metoder, til at optimere indholdet af anthocyanin i aroniabærret. Dette sker gennem en ændring i gødskningsstrategi. Projektet gennemføres i samarbejde med SDU, AAU, Chr. Hansen Ingredients og Frederiksdal Vin og løber til 2021. Projektet er delvist støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program. Du kan læse om ProBioFa ved at klikke hér, eller læse en artikel fra Miljø- og fødevarestyrelsen ved at klikke hér. 

Fermentering af Aronia mhp. øget biooptagelighed

Forsøg med forskellige bakteriekulturer mhp at fermentere Aronia pressekage. Hypotesen er at bakterierne ”spiser” de sukkermolekyler, der er bundet til anthocyanin, så molekylerne bliver mindre og dermed lettere optages fra mave/tarmkanalen og over i blodbanerne. (Fermbiotic, AAU, Aarhus Universitetshospital, ICI Foods). Projektet er støttet af EUs regionalfond og Future Food Innovation (Region Midtjylland).

 

Forskning i virkning af Aronia.

Vil du vide mere om:

Aronia shots produktbillede webshop

Aronia shots

Aronia pulver i ny emballage.

Aronia pulver

Produktbillede, alle produkter

Alle produkter