Forskningsresultater

Der forskes meget i Aroniabær idag

Forskning i virkningen af Aronia foregår til stadighed og ofte publiceres nye resultater af forskernes arbejde.

Vi holder os ajour også på dette felt, men vi må desværre ikke offentliggøre forsøgsresultaterne på grund af EU’s forordning vedr. sundhedsanprisninger.

Linket til forordningen må gerne offentliggøres, så du kan blive klogere på de fælleseuropæiske regler på fødevareområdet vedr anprisninger:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0432-20160914&qid=1482833846359&from=DA

Den danske vejledning til forordningen er lidt mere forståelig og kan læses ved at klikke her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179944

Vi deltager og gennemfører selv forsknings-og udviklingsprojekter om Aroniabær

I kraft af vi begge er akademisk uddannede, har vi også selv gennemført en række forsknings- og udviklingsprojekter med aroniabærret igennem årene. Formålene med projekterne har enten været at blive klogere på dyrkning af Aroniabusken, eller hvordan vi gennem vores behandling af bærret bevarer flest mulige antioxidanter.

Vi var jo de første i Danmark, der etablerede en aroniaplantage, så det var pionerarbejde at lære at passe aroniabuske med henblik på bærproduktion. Vi har taget initiativ til og gennemført en række projekter med Århus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU i Lyngby), Forsøgsstationen i Årslev, den teknologiske rådgivningsvirksomhed FORCE Technology, det børsnoterede bioscience selskab Chr. Hansen Ingredients og flere andre. Vi er blevet meget klogere på såvel dyrkning som produktionsprocesser i mosteriet, og vi ville ikke have haft den succes med vore produkter uden disse forsøg og afprøvninger. Det har også givet os et unikt netværk af eksperter som vi kan trække på, når nye udfordringer dukker op.

Vi har erfaret at den opnåede viden må vi ikke fortælle om på vores hjemmeside. Det er rigtig ærgerligt, men den viden, der er generet er implementeret og bragt i anvendelse hver dag i såvel pasning af aroniaplantagen og mosteriet med henblik på at lave verdens bedste hjemmelavede produkter af Aronia. Jord til bord princippet for fuld udblæsning.

 

Nyt forsøg med Diabetes 2 patienter i 2018-2019

Vi gennemfører i øjeblikket en afprøvning af om fermenteret aroniajuice kan påvirke mennesker med Diabetes 2, og i den forbindelse har vi modtaget økonomisk støtte til projektet fra EUs regionalfond. Vi skal også teste vores aroniajuice på Diabetes 2 patienter, og vi søger frivillige som har lyst til at deltage i forsøget.

Friskpresset aroniajuice er ofte udgangspunktet