Surbær –  bærrenes dronning

Surbær, hvor stammer planten fra?

Der findes 3 hjemhørende, nordamerikanske arter af surbær: Aronia melanocarpa (mørke bær), Aronia aronia arbutifolia (røde bær) og Aronia prunifolia (lilla bær). I Europa har vi imidlertid en 4. art, som adskiller sig markant fra de amerikanske: Den er nemlig tetraploid. Det betyder at den har 4 sæt kromosomer til forskel for de amerikanske arter, der kun har 2 sæt (diploid).  Man formoder, at den europæiske art er et resultat af den russiske pomolog Ivan Michurins forædlingsarbejde udført på Aronia melanocarpa i begyndelsen af det 20. århundrede. Den europæiske surbær har det latinske navn: “Aronia mitschurinii A. K. Skvortsov & Maitul”. Sorterne ’Viking’, ’Nero’ og ’Aron’ stammer fra denne art.

Den europæiske surbær har i de sidste 100 år været dyrket med fødevareproduktion for øje i de Central- og Østeuropæiske lande. Siden årtusindskiftet er vi også begyndt at dyrke surbær i Danmark og Tyskland.

Længe før murens fald har surbær været en del af de østeuropæiske, statsdirigerede forskningsprogrammer. Her har fokus været at forbedre folkesundheden ved hjælp af forædling af naturlige produkter til både fødevarer og til medicinsk brug. Siden årtusindskiftet har forskningen i surbær også bredt sig til Danmark, resten af Vesteuropa, USA og Sydøstasien.

 

Aroniabær var en integreret del af kosten blandt de nordamerikanske indianere, og kaldte Aronia for bærrenes dronning. Du kan læse mere om Aronias virkning på kroppen: Ved at klikke hér! 

Surbær i dag 

Surbær er stadig ukendt i den brede befolkning, på trods af bærrets interessante karakteristika. Det skyldes sandsynligvis, at bærret ikke egner sig som spisebær, da indholdet af det sammensnerpende bitterstof tannin er meget højt. På grund af aronias høje indehold af de blå og røde anthocyaniner, anvendes det i stigende grad som naturligt farvestof i fødevarer. Et eksempel herpå er Arlas Koldskål med tykmælk og jordbær, hvor der er tilsat surbær for at give produktet den lyserøde farve. 

Hans Peter og jeg udviklet en metode, så vi bevarer det høje indhold af anthocyaniner, men fjerner den bitre smag af tannin i vores aronia saft. Det betyder, at vores saft har en meget fin og frisk smag af bær. Du kan læse mere om vores saft her.

Surbær busken

Surbærbusken er en attraktiv prydplante. Den er lilla i sit udspring, kommer med et væld af hvide blomster i slutningen af maj. I august får busken masser af små, blåsorte bær, og den slutter af med en pragtfuld finale i purpurrød afblomstring i oktober. Buskene bliver op til 3 meter høje afhængig af sort, pasning og levested.

Som de første i Danmark plantede vi de første aroniabuske i 2001. Som tredje generations frugtavler, fandt Dorthe det naturligt at bruge det gennemprøvede dyrkningssystem, som hendes far og farfar havde anvendt til dyrkning af solbær og ribs. Igennem årene har vi bygget videre på dette system, så det nu tager mere hensyn til surbærbuskens karakteristiske måde at vokse og sætte bær på. I dag har vi mere end120.000 planter fordelt på 35 ha her på Elkærholm.

Aronia i smukt efterårsløv fra vores plantage. Du kan læse mere om Aronia plantagens udvikling gennem året ved at klikke hér!

Vil du vide mere om:

Aronia shots produktbillede webshop

Aronia shots

Aronia pulver i ny emballage.

Aronia pulver

Produktbillede, alle produkter

Alle produkter