Cookie- og persondatapolitik

Den ultra korte verson:

De oplysninger vi får fra vores kunder, er udelukkende til internt brug. De bliver ikke solgt til anden side, og vi respekterer til enhver tid et “nej-tak” og privatlivets fred.

Vi anvender cookies, som er med til forbedre visningen af hjemmesiden. Desuden kan cookie-oplysningerne anvendes til at forbedre vores meget beskedne markedsføring. Indtil nu har vi stort set klaret os med de tilfredse kunders anbefalinger til deres egen omgangskreds, og det agter vi at fortsætte med.

 

Og så den lidt længere formelle version:

På denne side kan du orientere dig om, hvordan vores persondata- og cookiepolitik ser ud for Elkærholm.
Det har vi gjort, fordi vi i henhold til den nye EU-forordning om persondata, som trådte i kraft d. 25. maj 2018, skal oplyse dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Du skal ikke selv gøre noget i forhold til de nye regler. Vi træffer de relevante forholdsregler, der skal til for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE VEDR ELKÆRHOLM

Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” – 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge træder i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato er behandlingen reguleret i den nuværende danske Persondatalov.

 

 Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Virksomhedsnavn: Elkærholm

CVR: 20731303

Elkærholmvej 6

6040 Egtved

E-mailadresse: info:elkaerholm.dk

Tlf: 6070 7525

 

 Formål – Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 1. Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, CVR.nr., CHR.nr., oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomi, kontonummer mv., som vi behandler.

Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR.nr. og oplysninger om straffelovsovertrædelser kan også blive behandlet.

 1. Følsomme personoplysninger: I visse tilfælde kan vi behandle personfølsomme oplysninger. Eksempelvis kan vi i forbindelse med sygdom behandle helbredsinformationer.

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 1. For at kunne opfyldte vores kontrakt, samarbejdsaftale mv.
 2. For at kunne overholde gældende lovgivning.
 3. Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.
 4. Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.

 

 Opbevaring af personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og/eller elektronisk.

Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.

Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, du selv har indtastet via vores hjemmeside eller udleveret direkte til os.
 • Google Analytics
 • Mail Chimp, hvis du har tilmeldt dig nyhedsbreve fra os.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx lønadministration, bogholderi, hosting af it-systemer, Mail Chimp og Google Analytics m.v.

Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.

 

 Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Dorthe Søeberg på følgende e-mail: info@elkaerholm.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 29. maj 2018

 

Cookiepolitik for Elkærholm

Dette website udbydes og kontrolleres af:

Elkærholm

Elkærholmvej 6

6040 Egtved

T: +45 6070 7525

E-mail: info@elkaerholm.dk

CVR-nr. 2073 1303