Igangværende projekter på Elkærholm

Igangværende projekter på Elkærholm-sept 2017

Vedr. ARONIA:

COLARO

Projektet fokuserer på udvikling af nye avancerede og effektive højteknologiske metoder til udvinding af naturlige fødevarefarver fra presserester af frugt og bær i forbindelse med juiceproduktion, da de kan anvendes til fødevarefarveingredienser. Øvrige deltagere i projektet Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Chr. Hansen Ingrediens A/S og Elkærholm.

Hurtig optøning af Aronia

Støttet af Innovationsfonden og i tæt samarbejde med Force Technology udvikler vi i 2017-2018 en hurtigere optøningsmetode af aroniabær, så smag- og produktkvaliteten af vores aroniabær shot bliver endnu bedre.

Tørret aronia

I et tidligere inSPIRe projekt hvor Force Technology og Bioteknisk Institut bidrog med specialiseret viden, målte vi indholdet af en række plante-fenoler i Aronia lige fra de uforarbejdede bær til de videre procestrin i bærrets tilblivelse til shot, glace og tørrede produkter. Niveauet af plante-fenol i de tørrede skaller og frugtkød af aronia er så tårnhøjt, at det forklarer hvorfor det effektivt bekæmper tynd mave hos Dorthes heste, hvis de har fået for vådt wrap-hø. Derfor arbejde vi videre med at gøre tørret aronia til tilskudsfoder, så andre heste med maveproblemer, kan blive lindret.

Aronia glace

Vi er så heldige, at kokkene på Vingsted Konferencecenter, med Claus Vingsted i spidsen, er meget innovative og har udviklet flere produkter af aroniabær. Ét af de produkter, nemlig Aronia glace, er vi i fuld gang med at videreudvikle, og vi forventer, at kunne lancere det inden jul. Aronia glace vil egne sig fortrinligt som dressing til Carpaccio, salatdressing eller som et smagfuldt islæt til deserter og oste.

Masser af projekter i tværfagligt samarbejde med EAL

I foråret 2017 begyndte vi så småt at samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt, der bruger Elkærholm som case for deres studerende i skoleåret 2017-18. Og de er allerede i fuld gang med at produktudvikle processer og teknikker, som vi gør os store forhåbninger om at indarbejde i vores virksomhed, i takt med at resultaterne pibler frem. Første projekt er allerede igangsat, der omhandler forbedring af konsistensen af vores koldrørte Aronia marmelade. Et andet projekt går ud på at udnytte aroniaens flotte farve som erstatning af de kunstige røde farvestoffer primært i slikindustrien.

Vedr. NATURPLEJE:

Elkærholm rummer også 35 ha skarpskårne ådale. Et fælles træk for alle de initiativer vi udfører her er, at øge den biologiske mangfoldighed. Nogle af initiativerne gennemfører vi i samarbejde med Naturstyrelsen, Miljøministeriet og det første begyndte allerede tilbage i begyndelsen af 2014 få måneder efter vi overtog ejendommen. Arbejdet gennemføres i etaper og i sideløbende projekter. Nogle af initiativerne løber over 20 år. Eksempler på initiativer, der kører lige nu er:

Stævningsskov

Stævningsskoven er en del af det gamle kulturlandskab, som eksisterede fra Vikingetiden og frem til mekaniseringen af landbruget omkring 1950. Det er en naturtype, der opstår ved en systematisk og meget bevidst skovpleje, men som afviger stærkt fra højskov, som var jagt- og tømmerskov kun for kongen og adelen. Typisk lå stævningsskovene tæt på beboelser, da hugsten blev brugt til brændsel i husholdningerne. Træerne skyder herefter fra roden igen. Stævningsskoven på Elkærholm ligger bag det røde maskinhus og er blevet stævnet i sommeren 2017. (Brændet er dog endt på Skærbækværket ?).

Skovgræsning.

Elkærholms skræntskove var meget tilgroede, da vi overtog dem i 2013 og da lysåbne naturarealer har meget større biologisk mangfoldighed end mørke skove, hegner vi nu ådalene helt oppe på kronen (fra skovkanten oppe i terrænet), så varmblodsheste og Galloway kreaturer i fællesskab kan holde skræntskovene og engene mere lysåbne fremover.

Flagermusens fødegrundlag

Miljøstyrelsens undersøgelser viser, at helt op til 12 arter af flagermus lever i dalene. Derfor vil mere lysåben natur samt flere kokasser og hestepærer skabe en større mangfoldighed af insekter til glæde for flagermusene.

Fokus på stær

Stæren er efterhånden en sjælden gæst i det danske landskab. Derfor ønskede vi os stærekasser i 50 års fødselsdagsgave. Vi fik mere end 30 kasser, så det er da en rigtig fin begyndelse. Målet er at lave ”stærekasse-træer” ned gennem ådalene i håbet om, at stæren igen vil yngle på Elkærholm.

Fældning af uønsket opvækst

I flere omgange har vi fældet skræntskovene. Senest i sommeren 2017 hvor især døende asketræer og frøformerede Ær (ahorn) stod for skud. Denne fældning bidrager også til en mere lysåben skovtype. Vores håb er, at kreaturerne nu vil være i stand til at æde nye frøplanter af Ær, så trætypen bliver fortid på Elkærholm, eller i det mindste holdes nede som purbuske.

Fredning af livstræer

For at øge biodiversiteten yderligere har vi foreløbigt fredet mere end 120 til ”død og henfald”. Det betyder, at træer der f.eks. vælter i storme bliver liggende på det sted, hvor de falder, så biller, larver og andre insekter får mere permanente levesteder. Vi har især fredet store ege, bøge og kirsebærtræer, som forhåbentlig også spætten, uglen og flagermusen vil sætte pris på. Træerne, der tinglyses, er udpeget af Kolding Kommune og initiativet er finansieret af Naturstyrelsen.

Indsendte ansøgninger

Vi har senest i september måned indsendt to nye ansøgninger omkring rydning af slåen og brombær i den fredede Skelbækken samt udpegning af yderligere 200 livstræer. Vi håber på et positivt svar i løbet af foråret 2018.