Så er næste sending af aronia barer til kliniske test blandt diabetes 2 patienter på vej mod Skejby Universitetsygehus. Vi synes, at det er flot, at ”vores” erhvervsforsker, Christine Bodelund Christiansen og hendes team, har været i stand til at køre forsøgene hen over vinteren på trods af Corona. Da hver eneste forsøgsperson skal igennem et 24 ugers langt forløb, har vi endnu ikke alle analyseresultater fra de personer, der som de første begyndte forsøget i efteråret. Hvis alt går som planlagt, begynder de sidste forsøgspersoner til september. Så selvom vi er mange der står og tripper for at høre nyt, må vi belave os med tålmodighed et helt år endnu!