Aronia plantagen – Årets gang i Vester Nebel.

Aronia plantagen i april

Unge Aronia buske på Elkærholm, der skal høstes første gang til efteråret.
Unge Aronia buske på Elkærholm, der skal høstes første gang til efteråret.

Vækståret begynder i april med at Aronia buskene i plantagen gødes med
en lille smule gødning. Får buskene for meget gødning bliver de hurtigt
alt for høje. Vi har i forsøg desuden fået belyst, at jo mere
kvælstofgødning planterne får jo mindre bliver indholdet af anthocyanin
i bærrene.
Indtil 2019 har vi altid plantet i april måned, fordi det er den
tørreste måned på året og det giver os størst sikkerhed for, at vi får
lavet et godt plantearbejde. Men. De meget tørre forår og somre, som vi
har oplevet i 2018 og 2019 gør, at de nye planter kommer til at mangle
vand. Derfor har vi for første gang i 2019 plantet i efteråret, med de
store udfordringer det så gav med det historiske, våde efterår….

 

 

 

Aronia plantagen i maj

Aronia blomster
Aroniabuskenes blomster er et smukt syn. Vi inviterer hvert år på en blomstertur rundt i plantagen. Når det nærmer sig skriver vi på hjemmesiden.

Aroniabuskenes blomster er et smukt syn. Vi inviterer hvert år på en
blomstertur rundt i plantagen. Når det nærmer sig, skriver vi på
hjemmesiden.
På gode, varme dage suser honningbier og en væld af andre små og store
insekter om ørerne på os, når vi færdes i plantagen. Så snart at
mælkebøtterne har afblomstret, slår vi græsbanerne mellem Aronia
rækkerne. Fra nu af har vi fuld fokus på, at Aroniaplanterne får al den
nedbør og næring de skal have for at producere så høj en kvalitet af
aroniabær som muligt.
Heldigvis bliver insekterne ikke helt hjemløse: Alle vores plantager
ligger som naboer til ådalene, så der er stadig masser af blomster som
insekter, men også fugle og flagermus kan fouragere på. Her sørger vores
trinde Galloway kreaturer for, at enge og overdrev ikke springer i skov
og skygger for blomsterhavet.

 

 

 

Aronia plantagen i juni og juli

Høst på Elkærholm
Aroniahøsten i september ses til højre. Bemærk de grønne græsbaner.

Vi slår græsset imellem rækkerne en sidste gang, inden grenene begynder at hænge så meget, at vi ikke kan være der med vores lille plantagetraktor. Vi ønsker grønne græsbaner mellem rækkerne af hensyn til at reducere herbicidbelastningen, vildt, regnorme og insekters fødemuligheder, og ikke mindst for at sikre jordens evne til at bære traktor og høster. Vi benytter ikke harvning, hakning eller kultivering af jorden, da det forstyrrer regnormene, forøger fordampningen og forværrer jordens evne til at holde på nedbøren. Vi undgår også harvning som ukrudtsbekæmpelse, da mindre bearbejdning af jorden sparer brændstof og forsinker at kulstof i jorden bliver til CO2.

 

 

 

 

Aronia plantagen i august-september-oktober

Vi måler sukkerindholdet i bærrene for at bestemme høsttidspunktet og forbereder høstarbejdet ved at efterse og reparere høstmaskinen. Vi ved dog at Aronia har en lang høstperiode. I 2010 begyndte vi at høste Aronia den 28. august, og den sidste selvplukker gik ud af plantagen, da frosten kom den 18. oktober.

Læs mere om Aronias virkning på kroppen ved at klikke her.

Aroniabuske i flotte høstfarver
Aroniabuske i flotte høstfarver

 

 

 

Plantagen i November til marts

Aroniabuske i vintertilstand.
Aroniabuske i vintertilstand.

Selvom Aronia buskene er meget sunde, betyder det ikke, at de er helt lette at få til at passe ind i normal plantagedrift. Buskene bliver nemlig meget store.

Sideklipning.

Derfor sideklipper vi buskene med maskine én gang om året. I det sene efterår eller tidligt på vinteren (før sneen kommer naturligvis) rydder vi også op for genstridigt ukrudt i plantagen, hvilket betyder, at vi udfører en sprøjtning mod ukrudt mellem rækkerne. Sprøjten er skærmet, så buskene ikke rammes af ukrudtsmidlet. Det er den eneste gang vi kører med sprøjten i Aronia. Desuden fejes alle blade væk fra buskrækkerne for minimere musegnav på stammerne. Bladene bliver liggende i køregangene, og tjener som føde for regnormene igennem vinteren.