Plantagen i april

Vækståret begynder i april med at aroniabær buskene i plantagen gødes med en lille smule gødning. Får buskene for meget gødning bliver de hurtigt alt for høje. Vi har i forsøg desuden fået belyst, at jo mere kvælstofgødning planterne får jo mindre bliver indholdet af anthocyanin i bærrene.

Indtil 2019 har vi altid plantet i april måned, fordi det er den tørreste måned på året og det giver os størst sikkerhed for, at vi får lavet et godt plantearbejde. Men de meget tørre forår og somre, som vi har oplevet i 2018 og 2019 gør, at de nye planter kommer til at mangle vand. Derfor har vi for første gang i 2019 plantet i efteråret, med de store udfordringer det så gav med det historiske, våde efterår….

Unge Aronia buske på Elkærholm, der skal høstes første gang til efteråret.

Unge aronia buske på Elkærholm, der skal høstes første gang til efteråret.

Plantagen i maj

Aroniabuskenes blomster er et smukt syn. Vi inviterer hvert år på en blomstertur rundt i plantagen. Når det nærmer sig, skriver vi på hjemmesiden.

På gode, varme dage suser honningbier og en væld af andre små og store insekter om ørerne på os, når vi færdes i plantagen. Så snart at mælkebøtterne har afblomstret, slår vi græsbanerne mellem rækkerne af aroniabær. Fra nu af har vi fuld fokus på, at aroniaplanterne får al den nedbør og næring de skal have for at producere så høj en kvalitet af aroniabær som muligt.

Heldigvis bliver insekterne ikke helt hjemløse: Alle vores plantager ligger som naboer til ådalene, så der er stadig masser af blomster som insekter, men også fugle og flagermus kan fouragere på. Her sørger vores trinde Galloway kreaturer for, at enge og overdrev ikke springer i skov og skygger for blomsterhavet.

 

Aronia blomster

Plantagen i juni og juli

Vi slår græsset imellem rækkerne en sidste gang, inden grenene begynder at hænge så meget, at vi ikke kan være der med vores lille plantagetraktor.

Vi ønsker grønne græsbaner mellem rækkerne af hensyn til at reducere herbicidbelastningen, vildt, regnorme og insekters fødemuligheder, og ikke mindst for at sikre jordens evne til at bære traktor og høster.

Vi benytter ikke harvning, hakning eller kultivering af jorden, da det forstyrrer regnormene, forøger fordampningen og forværrer jordens evne til at holde på nedbøren.

Vi undgår også harvning som ukrudtsbekæmpelse, da mindre bearbejdning af jorden sparer brændstof og binder CO2 i jorden. Det hedder på fagsprog: Conservation Agriculture.

 

Høst på Elkærholm

Aroniahøsten i september ses til højre. Bemærk de grønne græsbaner.

 

Plantagen i august, september og oktober

Vi måler sukkerindholdet i bærrene for at bestemme høsttidspunktet og forbereder høstarbejdet ved at efterse og reparere høstmaskinen. Vi ved dog at aroniabær har en lang høstperiode.

I 2010 begyndte vi at høste aronia den 28. august, og den sidste selvplukker gik ud af plantagen, da frosten kom den 18. oktober.

Læs mere om aronias virkning på kroppen ved at klikke her.  

 

 

aronia bær elkærholm

Plantagen i vinterperioden

Selvom Aronia buskene er meget sunde, betyder det ikke, at de er helt lette at få til at passe ind i normal
plantagedrift. Buskene bliver nemlig meget store.

Vi sideklipper buskene med maskine én gang om året. I det sene efterår eller tidligt på vinteren (før sneen kommer naturligvis) rydder vi også op for genstridigt ukrudt i plantagen, hvilket betyder, at vi udfører en sprøjtning mod ukrudt mellem rækkerne. Sprøjten er skærmet, så buskene ikke rammes af ukrudtsmidlet. Det er den eneste gang vi kører med sprøjten i plantagen. Desuden fejes alle blade væk fra buskrækkerne for minimere musegnav på stammerne. Bladene bliver liggende i køregangene, og tjener som føde for regnormene igennem vinteren.

 

Aroniabuske i vintertilstand.

Aroniabuske i vintertilstand.