Årets gang i Aroniaplantagen i Vester Nebel.

Plantagen i April

Vækståret starter i april med at buskene i plantagen gødes med en lille smule gødning. Hvis de gødes for kraftigt, bliver de bare endnu højere. Forsøg har endvidere vist, at kraftig gødskning påvirker indholdstofferne i Aroniabærret.

Unge aroniabuske på Elkærholm, der skal høstes første gang til efteråret.

 

 

 

 

 

Plantagen i Maj

Vi nyder og holder godt øje med blomstringen i slutningen af maj måned.
På gode, varme dage suser bier og en væld af forskellige insekter omkring ørerne
på os, når vi færdes i plantagen. Og så slår vi græsbanerne mellem rækkerne.

Aroniabuske ses til højre i fuld blomst – et smukt syn. Vi inviterer hvert år på en blomstertur rundt i plantagen. Når det nærmer sig skriver vi på hjemmesiden.

 

 

 

Plantagen i Juni og juli

Vi slår græsset imellem rækkerne en sidste gang, inden grenene begynder at hænge så meget, at vi ikke kan være der med vores lille plantagetraktor. Vi ønsker grønne græsbaner mellem rækkerne både af hensyn til at reducere pesticidbelastningen, vildtets fødemuligheder, og ikke mindst fordi jordens bæreevne er forbedret ved at køre på et grønt græstæppe end den bare jord. Vi benytter ikke harvning, hakning eller kultivering af jorden, da det forstyrrer regnormene, forøger fordampningen og forværrer jordens evne til at holde på nedbøren. Desuden er denne form for ukrudtsbekæmpelse klimabelastende, da harvning mm øger jordens Co2-fordampning og traktorens forbrug af diesel frigiver også en del Co2 (opgaven er meget tidskrævende, og koster mange traktortimer).

Aroniahøsten i september ses til højre. Bemærk de grønne græsbaner.

 

 

Plantagen i August-september-oktober

Vi måler sukkerindholdet i bærrene for at bestemme høsttidspunktet og forbereder høstarbejdet ved at efterse og reparere høstmaskinen. Vi ved dog at Aronia har en lang høstperiode. I 2010 begyndte vi at høste Aronia den 28. august, og den sidste selvplukker gik ud af plantagen, da frosten kom den 18. oktober.

Aroniabuske i flotte høstfarver.

 

Plantagen i November til marts

Selvom Aronia buskene er meget sunde, betyder det ikke, at de er helt lette at få til at passe ind i normal plantagedrift. Buskene bliver nemlig meget store.

Sideklipning.

Derfor sideklipper vi buskene med maskine én gang om året. I det sene efterår eller tidligt på vinteren (før sneen kommer naturligvis) rydder vi også op for genstridigt ukrudt i plantagen, hvilket betyder, at vi udfører en sprøjtning mod ukrudt mellem rækkerne. Sprøjten er skærmet, så buskene ikke rammes af ukrudtsmidlet. Det er den eneste gang vi kører med sprøjten i Aronia. Desuden fejes alle blade væk fra buskrækkerne for minimere musegnav på stammerne. Bladene bliver liggende i køregangene, og tjener som føde for regnormene igennem vinteren.

Aroniabuske i vintertilstand ses til højre.