Artikler og forskning i Aronia

Afsnittet er fjernet, fordi det ikke er tilladt at henvise til andre sundhedsanprisninger og forskningsartikler, der dokumenterer effekt på vores sundhed, end dem der godkendt eller under vurdering af EU-organet: EFSA.  Ifølge Fødevarerejseholdet, Fødevarestyrelsen. Det er rigtig ærgerligt at vi ikke må fortælle om vore kunders oplevelser og nyeste forskningsresultater med Aronia. Vi samler alligevel al tilgængelig viden på området, og anvender det i vores produktion i bestræbelserne på at lave verdens mest velsmagende og sundeste aroniabærsaft!

Forskning i virkningen af Aronia foregår til stadighed og ofte publiceres nye resultater af forskernes arbejde.

Vi holder os ajour også på dette felt, men vi må desværre ikke offentliggøre forsøgsresultaterne på grund af EUs anprisningsforordning vedr. sundhedsanprisninger:

Dette link må gerne offentliggøres, og den europæiske forordning finder du her:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0432-20160914&qid=1482833846359&from=DA

Den danske vejledning til forordningen findes ved at klikke her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179944

Opnåede resultater fra egne forskningsprojekter med Århus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde, Chr. Hansen, FORCE Technology Food Division osv.

Igennem årene har vi også selv gennemført en række forsknings- og udviklingsprojekter. Formålene med projekterne har enten været at blive klogere på Aroniabærret, eller  hvordan vi gennem vores behandling af bærret bevarer flest mulige antioxidanter. Men dette må heller ikke dele med jer, da resultaterne ikke må bruges i kommercielt øjemed ifølge sundhedsanprisningsforordningen. Det er rigtig ærgerligt, men den viden vi har generet, bruger vi trods alt hver dag i såvel management af plantage og mosteri med henblik på at lave verdens bedste produkter af Aronia. Vi må håbe på at lovgivningen bliver løsnet lidt, så man i det mindste kan fortælle om de forsøg, man selv har udarbejdet, iværksat og finansieret.